Single point of Contact

Alter IT vervult voor veel bedrijven de functie van één centraal contactpunt. Dit biedt u niet alleen praktische maar ook financiële voordelen. Deze taak kunnen wij ook vervullen voor uw bedrijf!

Servicedesk

Al uw vragen, problemen en bestellingen met verschillende leveranciers lopen via het centrale contactpunt, onze servicedesk. Denk hierbij aan contacten met leveranciers voor internet, telefonie, software-applicaties, etc. Veel vragen komen bij ons regelmatig binnen en zijn voor Alter IT routine, terwijl dit voor uw organisatie een eenmalig vraagstuk is.

Voordelen

Een voordeel van een centraal contactpunt is bijvoorbeeld dat uw medewerkers niet verschillende nummers/adressen hoeven te benaderen bij verzoeken om assistentie. Hierdoor behouden uw medewerkers de focus op uw corebusiness en verliest uw bedrijf geen dure tijd aan het traceren van de juiste informatie. U vermijdt dat verschillende medewerkers van uw organisatie onafhankelijk van elkaar voor dezelfde problemen een oplossing gaan achterhalen.

Altijd op de hoogte

Onze servicedesk filtert de vragen en houdt u (pro)actief op de hoogte van de status van aangemelde problemen. Alles wordt bijgehouden in het incidentenvolgsysteem. Dit systeem is ook door u zelf altijd online opvraagbaar.